News

Dobiega koniec legalizacji!!! CECHY: [ VI ],[24] oraz wszystkie wagi M21

Uwaga!!!

Pragniemy poinformować że w tym miesiącu legalizacja wag z cechami legalizacji {VI},{24} oraz nowych wagi z oznaczeniem „M20” dobiega końca, zapraszamy do kontaktu w celu przedłużenia legalizacji, zapewniamy darmową wagę zastępczą na czas usługi.

Pragniemy przypomnieć że:
(Dz. U z 2017 r. poz. 885) – podlegają prawnej kontroli metrologicznej.
Stosowane w dziedzinach nie ogranicza się tylko do naliczania opłat.

*Link do dziennika ustaw:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000885

– Czy wagi na zapleczu również trzeba legalizować ?

Według odpowiedzi z GUM:
Wagi nieautomatyczne stosowane bądź przechowywane w stanie gotowości do użycia (wagi na zapleczu) powinny posiadać dowody prawnej kontroli metrologicznej lub oznaczenia oceny zgodności

Pozdrawiamy!
„Pan Waga”